Kunstiteaduslikke Uurimusi - Studies on Art and Architecture

Tagasi pealehele

Kunstiteaduslikke Uurimusi
Studies on Art and Architecture
Studien für Kunstwissenschaft

"Studies on Art and Architecture" (Kunstiteaduslikke Uurimusi), the quarterly journal of the Estonian Society of Art Historians, publishes research articles on art history, theory and visual culture, special issues, and reviews of books and events.

The goal of the journal is to support and promote studies in Estonian art, architecture, design and visual environment. In this respect, "Studies on Art and Architecture" is the central and essential forum for publishing and exchanging academic thought in Estonia. Special issues focus on narrower topical matters. Previously, special issues have considered the problem of realism, the social determination of the living environment, and have studied the relationships between the object and its milieu. The Discussion section includes self-reflective writings on methodologies, various problems and developments in art history and theory.

"Studies on Art and Architecture" was first published in 1976. Until 2002 it was issued irregularly as a collection of articles. In 2003 the format was reorganised into a journal published four times per year.

Editorial Board:
prof. Jan von Bonsdorff
prof. Mark Gottdiener
prof. Mart Kalm
prof. Jaak Kangilaski
prof. Krista Kodres
prof. Altti Kuusamo
prof. Kersti Markus
prof. Lars Olof Larsson
dr. Virve Sarapik (Editor-in-Chief)

Homepage:
http://ktu.artun.ee/11_eng_mainpage.html
***

"Kunstiteaduslikke Uurimusi" on MTÜ Eesti Kunstiteadlaste Ühingu ajakiri, mis avaldab originaaluurimusi kunstiajaloo, -teooria ja visuaalkultuuri vallast, erialaste raamatute ja sündmuste ülevaateid.
Ajakiri seab oma sihiks toetada ja ärgitada eesti kunsti, arhitektuuri, disaini ning tervikliku visuaalkeskkonna uurimist. "Kunstiteaduslikke Uurimusi" on selles vallas keskne teadusmõtte avaldamise ja vahetamise foorum Eestis. Erinumbrid kajastavad kitsamaid aktuaalseid teemasid. Tänaseks on ilmunud realismi, elukeskkonna sotsiaalset determineeritust, pildi ja verbaalse keele ning eseme ja miljöö suhteid vaaginud erinumbrid. Mõttevahetuse rubriigis ilmuvad eriala eneserefleksiooni ? metoodikat, probleeme ja arenguid ? vaatlevad kirjutised.

Toimetuskolleegium:
prof. Jan von Bonsdorff
prof. Mark Gottdiener
prof. Mart Kalm
prof. Jaak Kangilaski
prof. Krista Kodres
prof. Altti Kuusamo
prof. Kersti Markus
prof. Lars Olof Larsson
dr. Virve Sarapik (peatoimetaja)

Väljaande numbrid

  • Toode on läbi müüdud