Proovige tasuta e-raamatuid

eelmine lk 123456...järgmine lk 
 • E-raamat: Tavainimesest kõiketeadjaks [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2020, , 1.28 Mb, Kirjastus: Kalyanamitra, ISBN-13: 9789949019977)
 • Juba 2500.a tagasi andis Buddha inimkonnale ületava mõistmise õpetuse, milles kirjeldatakse kannatusest vabanemise teekonda. Kannatuse põhjuseks peetakse teadmatust ja määrdunud meelt ning seni kuni igasugused meeleplekid varjutavad inimese meelt ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Rahu tähendus [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2020, , 25.43 Mb, Kirjastus: Varrak, ISBN-13: 9789985349076)
 • Keegi ei tunne ennast praegu hästi. Mõni on hirmunud, mõni üksildane, mõni kurvem, mõni on kaotanud armastatud inimesed ning neile avaldame südamest kaastunnet ja mõtleme nende peale. Põhjapoolkeral puhkeb õide kevad, kuid meie püüame üksteisest ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: A, B, C, D ... [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2020, , 0.81 Mb, Kirjastus: Varrak, ISBN-13: 9789985349069)
 • Keegi ei tunne ennast praegu hästi. Mõni on hirmunud, mõni üksildane, mõni kurvem, mõni on kaotanud armastatud inimesed ning neile avaldame südamest kaastunnet ja mõtleme nende peale. Põhjapoolkeral puhkeb õide kevad, kuid meie püüame üksteisest ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Koroonaviirus. Selgitusi lastele [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2020, , 1.37 Mb, Kirjastus: Apollo Kauplused OÜ, ISBN-13: 9789949018673)
 • Axel Scheffleri haaravate illustratsioonidega raamat aitab lihtsas ja arusaadavas keeles selgitada 5-10-aastastele lastele koroonaviirust ja selle mõju nii tervisele kui ka perede igapäevaelule.Raamat on valminud koostöös eksperdi, Londoni hügieeni-... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Teekond ujumisoskuseni. Kooliujumise juhendmaterjal [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2019, , 9.28 Mb, Kirjastus: Menu Kirjastus OÜ, ISBN-13: 9789949549962)
 • Kooliujumise juhendmaterjal „Teekond ujumisoskuseni“ aitab liikuda ujumisoskuse omandamiseni samm-sammult. Kooliujumise juhendmaterjal koosneb e-raamatust ja lamineeritud trükisest, mida saab kasutada basseini ääres ujumistunde andes. ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Памятка работника [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 2.39 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552894)
 • Цель брошюры дать людям информацию о трудовых отношениях (предназначено и для людей с лёгкими душевными и психическими недостатками здоровья). Брошюра распространяется через Эстонскую палату людей с ограниченными возможностями, на трудовых ярмарках,... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Безопасность труда при дорожных работах [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 5.06 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552924)
 • В брошюре уделяется внимание возможным рискам, которые связаны со строительством дорог, описываются требования различных правовых актов, а также даются рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению несчастных случаев на рабочем месте. ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Безопасность и гигиена труда в торговле, о [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 1.94 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592166)
 • В брошюре дан обзор рискам, которые могут возникнуть на предприятиях торговли, общественного питания и в гостиницах – как их распознать и что сделать для того, чтобы снизить до минимума их влияние на здоровье работников. Будут рассмотрены виды ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Предпочитайте трудовой договор [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 1.84 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592319)
 • В брошюре даётся обзор законам Эстонии, которые регулируют сферы жизни, связанные с трудовым процессом. Читатели узнают, чем отличается трудовой договор от договора поручения, почему для работника выгодно заключать договор, а также какие социальные ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Опасные химикаты в рабочей среде [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 2.82 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592074)
 • Тема брошюры обращение с опасными химикатами. В брошюре описано, что такое опасный химикат, как химикат может попасть в организм человека и какое влияние на него оказывает. Также рассказывается о карте безопасности химикатов и мерах, которые можно ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Скольжение и спотыкание: как предотвратиm [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 4.53 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592043)
 • Тема брошюры – безопасность путей передвижения, с основным вниманием на падения, которые произошли по вине того, что человек поскользнулся или споткнулся. Описано, какие ситуации приводят к падению и приводятся примеры произошедших несчастных ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Teedeehituse ohud [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 4.58 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552863)
 • Tööinspektsiooni poolt koostatudtrükises juhitakse tähelepanu teedeehitusel esinevatele ohtudele, kirjeldatakse õigusaktide nõudeidning antakse soovitusi ohutuse tagamiseks ja tööõnnetuse vältimiseks. Trükis on suunatudtööandjale, ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Töötaja meelespea [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 2.39 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552832)
 • Trükisest leiab võimalikultlaiapõhjalist informatsiooni töösuhete kohta(mõeldud ka neile inimestele,kellel on kerge vaimne või psüühiline puue). Näita rohkem ...
 • E-raamat: Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses,toitlustuses ja majutuses [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 1.87 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592135)
 • broðüüris antakseülevaade kaubanduses, toitlustuses ja majutuses esinevatest ohuteguritest – kuidas neid ära tundaja mida teha, et need mõjutaksid töötajate tervist võimalikult vähe. Käsitlemist leiavad tööd, mis onseotud põhiliselt istumise või ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Uus töötaja ettevõttes [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 2.92 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592197)
 • Broðüüri eesmärk on selgitada,kuidas saada uuest töötajast vanaks olijaks ja sealjuures terveks jääda. Lisaks antakse ülevaadetöölepingust, muudest kokkulepetest, dokumentidest ja tingimustest, millega tasub arvestada.Samuti saab teavet juhendamise ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Töö-ja puhkeaeg [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 3.23 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949957361)
 • Trükis annab lühiülevaate Eestis töölepingu seadusealusel töötavate inimeste töö- ja puhkeaja nõuetest. Trükisest leiab palju illustreerivaid näiteid töötajapuhkeaja arvestuse kohta. Näita rohkem ...
 • E-raamat: Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 3.13 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592180)
 • Broðüüri teemaks on ohtlike kemikaalideohutu käitlemine. Broðüüris on juttu sellest, mis on ohtlik kemikaal ja kuidas kemikaal võib inimeseorganismi sattuda ning millist mõju avaldada. Samuti on juttu kemikaali ohutuskaardist jameetmetest, mida ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: New Employee in a Company [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 2.51 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592227)
 • This booklet gives an overview of the employment contract and other agreements, documents and conditions that must be taken into consideration. It also provides information on the organisation of training, adjusting the workplace and tools suitable ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: The ABCs for a Starting Entrepreneur [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 3.05 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552955)
 • This publication gives some pointers and suggestions on how to achieve a good working environment and how to organize employment relationships. Näita rohkem ...
 • E-raamat: Eelista töölepingut [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 2.68 Mb, Kirjastus: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592258)
 • Broðüüris antakse ülevaadeEesti seadustest, mis reguleerivad töötamisega seotud eluvaldkondi. Lugejad saavad teada misvahe on töölepingul ja käsunduslepingul, miks on töötajale kasulik sõlmida tööleping ning millisedsotsiaalsed tagatised kaasnevad ... Näita rohkem ...
 • E-raamat: Leiutiste kaitsmine [e-raamat]

 • (Ilmumisaeg: 2017, , 0.44 Mb, Kirjastus: Patendiamet, ISBN-13: 9789949990108)
 • See raamat on mõeldud neile, kes on tulnud mõttele kaitsta oma leiutis ja esitada Patendiametile patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus. Raamat ei ole üksikasjalik juhend taotluse koostamiseks ja esitamiseks, vaid pigem selgitab ... Näita rohkem ...
eelmine lk 123456...järgmine lk