PrivaatsustingimusedViimati muudetud: 24.05.2018

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Alljärgnevalt on määratletud Raamatukauplus Krisostomus OÜ käsutuses olevate Kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseis, viis ning salastatus.

Kes on Klient?

Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on astunud Raamatukauplus Krisostomus OÜ-ga lepingulisse suhtesse (on esitanud tellimuse).

Mis on Kliendiandmed?

Kliendiandmed on mistahes info, mida Klient on Raamatukauplus Krisostomus OÜ-le enda kohta avaldanud ja mis on seega Raamatukauplus Krisostomus OÜ-le teada (nt Kliendi nimi, mobiiltelefoni number, aadress, tehingute andmed).

Mis on Kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine Kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on Kliendiandmete Töötleja?

Kliendiandmete Töötleja on Raamatukauplus Krisostomus OÜ (Raekoja plats 11, 51004 Tartu linn, Eesti vabariik). Kliendiandmete volitatud töötlejad on AS Eesti Post, Itella SmartPOST OÜ, DPD Eesti AS, Cargobus OÜ.

Kes on Kolmas Isik?

Kolmas Isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Klient ega Kliendiandmete Töötleja.

Töödeldavate Kliendiandmete koosseis

Raamatukauplus Krisostomus OÜ kogub alljärgnevaid Kliendiandmeid:

 1. Kliendi ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
 2. registrikood;
 3. elukoht/asukoht;
 4. arveldusarve number;
 5. kontaktandmed;
 6. tehingute andmed (Kliendi poolt sooritatud ostude andmed);
 7. andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);
 8. kõiki Kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), sh on Raamatukauplus Krisostomus OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused.

 

Seaduses sätestatud alustel on Raamatukauplus Krisostomus OÜ-l õigus töödelda ka selliseid Kliendiandmeid, mida ei ole käesolevas nõusolekus nimetatud.

Millised on Kliendiandmete töötlemise eesmärgid?

Raamatukauplus Krisostomus OÜ töötleb Kliendiandmeid järgmistel eesmärkidel:

 1. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine;
 2. oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitse (nt andmete edastamine kohtule);
 3. Klientide ootuste parem mõistmine ning seeläbi Kliendile sobivate, kvaliteetsete teenuste pakkumine;
 4. õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel avaldab Raamatukauplus Krisostomus OÜ Kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate Isikute ligipääsu ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Postitusteenust pakkuvate firmadega on Raamatukauplus Krisostomus OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.