12 (näitan 1 - 12)

Eestikeelsed e-raamatud

  • 1. E-raamat: Pereettevõtluse käsiraamat. Teine, täiendatud ja parandatud trükk 2019 [e-raamat]

  • (Ilmumisaeg: 2019, , 3.10 Mb, Kirjastus: MTÜ Eesti Pereettevõtjate Liit, ISBN-13: 9789949735815)
  • „Urmas Arumäe “Pereettevõtluse käsiraamat” on esimene Eestis pereettevõtlusest kirjutatud raamat üldse. Selles tehakse teoreetiline sissejuhatus pereettevõtluse olemusse ja edasi käsitletakse põhjalikult organisatsiooni, valitsemise ja ... Näita rohkem ...
  • 2. E-raamat: Karistusõiguse üldosa kutseõppele. Õpik [e-raamat]

  • (Ilmumisaeg: 2018, , 2.23 Mb, Kirjastus: Sisekaitseakadeemia, ISBN-13: 9789985672921)
  • Õpiku peamine ülesanne on Sisekaitseakadeemia õppuritele karistusõiguse üldosa põhimõistete tutvustamine ja nende sisu selgitamine. Eeskätt on õpik mõeldud kasutamiseks politseieriala kutseõppe õppuritele, aga ka bakalaureusetaseme üliõpilastele ... Näita rohkem ...
  • 3. E-raamat: Juhatuse liikme vastutus [e-raamat]

  • (Ilmumisaeg: 2015, , 0.89 Mb, Kirjastus: Äripäev, ISBN-13: 9789949523627)
  • Advokaadibüroo SORAINEN parimate advokaatide ja juristide kirjutatud raamat „Juhatuse liikme vastutus“ on suurepärane käsiraamat-abimees nii kogenud kui ka algajale juhatuse liikmele. Raamat aitab mõista selle ametiga kaasnevat vastutust ja ... Näita rohkem ...
  • 4. E-raamat: Hädaolukorra seaduse käsiraamat [e-raamat]

  • (Ilmumisaeg: 2014, epub, Kirjastus: Sisekaitseakadeemia, ISBN-13: 9789985672389)
  • Hädaolukorra seaduse käsiraamatu eesmärk on tagada parem õigusselgus seaduses sätestatud kohustuste mõistmisel ja täitmisel, samuti aidata kaasa seaduse paremale rakendamisele. Kirjutamisel on tuginetud peamiselt hädaolukorra seadusele, ... Näita rohkem ...
  • 5. E-raamat: Avaliku teenistuse õiguslikud alused [e-raamat]

  • (Ilmumisaeg: 2013, epub, Kirjastus: Sisekaitseakadeemia, ISBN-13: 9789985672150)
  • 1.aprillist 2013. a. hakkas kehtima uus avaliku teenistuse seadus (ATS), mis jättis laias laastus pooled senised riigiametnikud ilma ametniku staatusest ja nad muutusid tavalisteks töölepingu seaduse alusel töötavateks töötajateks. Segadust on palju... Näita rohkem ...
  • 7. E-raamat: Закон о семье [e-raamat]

  • (Ilmumisaeg: 2012, , 0.13 Mb, Kirjastus: Estlex, ISBN-13: 9789949927944)
  • Perekonnaseadus vene keeles. Perekonnaseaduse esimene osa reguleerib abielu puudutavaid sätteid: abielu sõlmimine, abielu kehtetus, abielu õiguslikud tagajärjed, abikaasade varasuhted ja abielu lõppemine. Teine osa kehtestab sugulusest tulenevad ... Näita rohkem ...
  • 8. E-raamat: Закон о родительской компенсации [e-raamat]

  • (Ilmumisaeg: 2012, , 0.11 Mb, Kirjastus: Estlex, ISBN-13: 9789949927937)
  • Vanemahüvitise seadus vene keeles. Seadusega reguleeritakse vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ... Näita rohkem ...
  • 9. E-raamat: Закон о наследовании [e-raamat]

  • (Ilmumisaeg: 2012, , 0.13 Mb, Kirjastus: Estlex, ISBN-13: 9789949927920)
  • Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse ... Näita rohkem ...
  • 10. E-raamat: Закон о прожиточном пособии [e-raamat]

  • (Ilmumisaeg: 2012, , 0.10 Mb, Kirjastus: Estlex, ISBN-13: 9789949927906)
  • Elatisabi seadus vene keeles. Käesoleva seadusega sätestatakse lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi saamise tingimused ja korra kohtumenetluse alustamise korral ning reguleerib riigi makstud elatisabi sissenõudmist lapse ... Näita rohkem ...
  • 12. E-raamat: Üleilmastumine ja globaalprobleemid [e-raamat]

  • (Ilmumisaeg: 2011, , 5.15 Mb, Kirjastus: Koolibri, ISBN-13: 9789985028100)
  • Autorid analüüsivad raamatus üleilmastumise lätteid ning selle kulgu 19. sajandi algusest tänapäevani. Maalimastumist on käsitletud selle valdkonna tunnustatud autorite, nagu Ronald Findley, Kevin O’Rourke’i, Jan Aart Scholte, Angus Maddisoni, ... Näita rohkem ...
eelmine lk järgmine lk 
 
Juhul kui soovite saada regulaarselt infot antud teemal ilmuvatest raamatutest, siis sisestage allpool oma e-maili aadress.
 • Teema: Avalik & haldusõigus
Teie e-mail:

Filtreeri tulemusi