Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi. Teine, oluliselt täiendatud ja parandatud trükk [Pehme köide]

  • Formaat: Pehme köide, 168 lk,
  • Ilmumisaeg: 2019
  • Kirjastus: Tartu ülikooli kirjastus
  • ISBN-10: 9949031583
  • ISBN-13: 9789949031580
Teised raamatud teemal:
  • Formaat: Pehme köide, 168 lk,
  • Ilmumisaeg: 2019
  • Kirjastus: Tartu ülikooli kirjastus
  • ISBN-10: 9949031583
  • ISBN-13: 9789949031580
Teised raamatud teemal:
"Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi" on mõeldud neile, kes õpivad või õpetavad eesti keelt võõrkeelena. Kogumik sisaldab 130 harjutust eesti keele lausestruktuuriga seotud teemadel: rektsioon, täis- ja osasihitis, sihiliste ja sihitute verbide kasutamine, ühildumine, sõnajärg, lauselühendid jm. Raamatu lõpus on harjutuste vastused.

Raili Pool töötab alates 1992. aastast Tartu ülikoolis, õpetab eesti keele kui võõrkeelega seotud õppeaineid, uurib eesti keele kui teise keele omandamist ning koostab ja toimetab õppematerjale.