Kirjastuse Ilmamaa sooduspakkumine

Kuni 31. jaanuarini pakume kirjastuse Ilmamaa raamatud 20% soodsamalt


(Sisestage sõnad pealkirjast, autor või ISBN)

Teemad

 • KUMMARDUS MULLALE

 • Sari: EESTI MÕTTELUGU
 • (Ilmumisaeg: 2018, Kõva köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985775707)
 • Mullateadlane ja ökoloog Loit Reintam (1929–2010) pühendas oma elutöö mullale. Tema mõtted on kandvad, nendega arvestatakse ning ta on toonud mulle meile kõigile lähemale. Iseseisva struktuuriüksusena on tän... Loe edasi...
 • ANARHIA, RIIK JA UTOOPIA

 • Sari: AVATUD EESTI RAAMAT
 • (Ilmumisaeg: 2018, Pehme köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985775950)
 • 1971. aastal ilmus USA poliitfilosoofiat tugevasti mõjutanud John Rawlsi “Õigluse teooria” (Rawlsi “Õiglus kui ausameelsus” ilmus AER-i sarjas 2015. a.), 1974. aastal järgnes sellele Robert Nozicku “Anarhia, riik ja... Loe edasi...
 • ELUTEATER

 • Sari: EESTI MÕTTELUGU
 • (Ilmumisaeg: 2018, Kõva köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985776667)
 • Nigol Andreseni (1899–1985) loomingu keskmes on kirjandusteaduslikud uurimistööd. Olulised on ka tema teatrialased kirjutised. Tõsistest uurimustest koosneva tuuma kõrval leiab lugeja sellest raamatust kirja... Loe edasi...
 • Maailm ja meie

 • Sari: EESTI MÕTTELUGU
 • (Ilmumisaeg: 2018, Kõva köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985776483)
 • Selle raamatu avalooks on Jaan Poska kõne, mille ta pidas Asutavas Kogus 10. veebruaril 1920, kui asuti kinnitama Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud rahulepingut, ning selle lõpetab Sven Mikseri kõne 24. veebruaril 2018... Loe edasi...
 • TÄNA MÄNGIME ELU

 • (Ilmumisaeg: 2018, Kõva köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985776889)
 • Suuremat osa Jüri Leesmendi luulest tunneb lugeja juba laulutekstidena, märgusõnana tõuseb kohe esile ansambel “Ultima Thule”. Nüüd on aga võimalik Leesmendi uuemaid tekste lugeda l... Loe edasi...
 • KAHE TARKUSE ÜHTSUS

 • Sari: AVATUD EESTI RAAMAT
 • (Ilmumisaeg: 2018, Pehme köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985776353)
 • 1040-ndatel Seldžukkide riigi ühe tähtsamas keskuses, Mervis lõubsat ja tormakat õukonnaelu nautinud maksuametnik Nasir-e Khusrav (1003/1004–1074) sai 1045. aasta lõpul ilmutuse, mis muutis tema käekäiku – ta asus vaimsete otsingute teele ning a... Loe edasi...
 • Vaimne maailm. Sissejuhatus elufilosoofiasse

 • Sari: AVATUD EESTI RAAMAT
 • (Ilmumisaeg: 2018, Pehme köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985772232)
 • Wilhelm Dilthey (1833–1911) olulisemate teoreetiliste artiklite kogumiku on koostanud, tõlkinud ja saatesõnaga varustanud Andrus Tool. Siin ilmuvad Dilthey “Filosoofia olemus”, “Maailmavaate tüübid ja nende... Loe edasi...
 • MINU GOETHE

 • Sari: EESTI MÕTTELUGU
 • (Ilmumisaeg: 2018, Kõva köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985776650)
 • agu Linnar Priimägi ise ütleb, on sellesse raamatusse koondatud artiklid vormilt erinevad, teaduslikest vestelisteni. Osa neist on võimalust mööda viidetega varustatud, teiste puhul aga oleksid viited kui pommid jalus, näiteks seitsmest eraldi loost... Loe edasi...
 • ETNOGENEES JA MAA BIOSFÄÄR

 • Sari: AVATUD EESTI RAAMAT
 • (Ilmumisaeg: 2018, Pehme köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985776094)
 • Lev Gumiljovi “Etnogenees ja Maa biosfäär” avaldati 1989. aastal, kui Nõukogude Liidus olid puhumas uued tuuled. Käsikiri seisis deponeerituna Üleliidulise Teadusliku ja Tehnilise Informatsiooni Inst... Loe edasi...
 • VAATEID SOOME-UGRI RAHVASTE KIRJANDUSELE

 • (Ilmumisaeg: 2018, Kõva köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985776544)
 • Kogumik annab ülevaate osa uurali keelkonda kuuluvate soome-ugri rahvaste kirjandusest. Käsitletud on sürjakomi, permikomi, udmurdi, mari, mordva, handi, mansi, neenetsi, sölkupi, karjala, vepsa, saami ja liivi kirjandust. Iga rahva kohta on toodud ü... Loe edasi...
 • Masina müüt. 1 köide Tehnika ja inimareng

 • Sari: AVATUD EESTI RAAMAT
 • (Ilmumisaeg: 2018, Pehme köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985776407)
 • Lewis Mumfordi (1895–1990) eesmärgiks selles raamatus on kogu inimarengu kulg selle algusest kuni uusaegse maailma lävepakuni uuesti üle vaadata ja ümber hinnata. Autor näitab lisaks toiduhankimise ja tööriistade valmistamise rollile veel paljude tei... Loe edasi...
 • MAAILM KUI TAHE JA KUJUTLUS I - II osa

 • Sari: AVATUD EESTI RAAMAT
 • (Ilmumisaeg: 2018, Pehme köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985774731)
 • Arthur Schopenhauer (1788–1860) sündis Danzigis jõuka kaupmehe pojana. Tema ema Johanna oli omal ajal küllalt tuntud kirjanik, kes pidas Weimaris populaarset kirjanduslikku salongi ja käis tihedalt läbi Johann Wolfgang Goethega. Schopen... Loe edasi...
 • MÄLURÄNNAK NOORUSERIIKI. TAGANTJÄRELE PÄEVIK 1928?1948

 • Sari: PALJU AASTAID
 • (Ilmumisaeg: 2018, Kõva köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985776711)
 • Majandusprofessor Raoul Üksvärav (1928–2016) alustas oma lapsepõlve- ja noorusajamälestuste kirjapanemist 2004. aastal ja see töö võttis tal vaheaegadega kokku kaheksa aastat. Ta jõudis põhjalikult kirjeldad... Loe edasi...
 • ROOSI TÄNAV

 • (Ilmumisaeg: 2018, Kõva köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985776414)
 • Piret Bristol (1968) on õppinud TÜ-s ning aastast 1993 elanud Tartus ja selle lähiümbruses. Ta on töötanud vabakutselise kirjaniku, toimetaja, bibliograafi ja modellina. Tema loomingu teemaks on eneseotsingu... Loe edasi...
 • ÕHTUMAISELT. KIRJAVAHETUS 2009-2017

 • (Ilmumisaeg: 2018, Kõva köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985776674)
 • “Kunstnik Jüri Arraku ja eraõpetlasest raamatukoguhoidja Ilmar Vene kirjavahetus on huvitavamaid ajastudokumente Eesti vaimuloos viimasest veerandsajandist. Kaks õhtumaist erudiiti, üks Tallinnas oma ateljees, teine Tartus ülikooli raamatukogus, vahe... Loe edasi...
 • EPISOODILISE MÄLU ELEMENDID

 • Sari: EESTI MÕTTELUGU
 • (Ilmumisaeg: 2018, Kõva köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985775684)
 • “Episoodilise mälu elemendid” on üks tähtsaimaid teadusraamatuid, mille üks eestlane kunagi kirjutanud on, see on suures osas aluseks tänapäeva moodsale mäluteadusele. Raamatu autor Endel Tulving (s. 1927) on oma teadustöö teinud eelkõige Kana... Loe edasi...
 • Pühakirjast alkeemiani. Valik artikleid

 • Sari: AVATUD EESTI RAAMAT
 • (Ilmumisaeg: 2018, Pehme köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985775806)
 • Gershom Scholem (1897–1982) oli 20. sajandi silmapaistvaim judaismi ja juudi müstika uurija. Tema teoste põhiosa moodustavad arvukad artiklid ja mitmed monograafilised uurimused, mida on tõlgitud erinevatesse keeltes... Loe edasi...
 • Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus. Teadmussotsioloogiline uurimus

 • Sari: Avatud Eesti Raamat
 • (Ilmumisaeg: 2018, Pehme köide, , Kirjastus: Ilmamaa, ISBN-13: 9789985775790)
 • Igasugune teos, veel enam selle tõlge, on sotsiaalne representatsioon. See esindab ja esitab midagi, milles teatud hulk ühiskonnaliikmeid on kokku leppinud, mis sobib kultuuri ning millesse on panustatud mitmesuguste ressurssidega. Käesolev ra... Loe edasi...
Veel poes olevaid raamatuid...Filtreeri tulemusi