Konfliktid ja kohandumised: nõukogude aja Eesti kunst (1940-1991) : Kumu 4. korruse püsiekspositsioon [Pehme köide]

(teksti autor: Eha Komissarov, fotograaf: Stanislav StepaðKo, teksti autor: Anu Allas, teksti autor: Sirje Helme, koostaja: Anu Allas, kujundaja: Tuuli Aule, teksti autor: Juta Kivimäe, teksti autor: Elnara Taidre, teksti autor: Anu Liivak, eessõna autor: Anu Liivak, teksti autor: Liisa Kaljula)
  • Formaat: Pehme köide, 111 lk, ill., KõrgusxLaius: 21x13 cm
  • Ilmumisaeg: 2016
  • Kirjastus: Eesti kunstimuuseum
  • ISBN-10: 9949485487
  • ISBN-13: 9789949485482
Teised raamatud teemal:
  • Formaat: Pehme köide, 111 lk, ill., KõrgusxLaius: 21x13 cm
  • Ilmumisaeg: 2016
  • Kirjastus: Eesti kunstimuuseum
  • ISBN-10: 9949485487
  • ISBN-13: 9789949485482
Teised raamatud teemal:

Kumu kunstimuuseumi uus püsiekspositsioon 4. korrusel on mahukaim projekt, mille muuseum 2016. aastal oma 10. sünnipäeva tähistamiseks ette võttis. Väljapanek püüab kaardistada nõukogude aja kunsti arenguid ja mitmekesisust, pretendeerimata sealjuures rangelt kunstiajaloolisele ülevaatlikkusele. Peale kunstiteoste saab näha ka palju dokumentaalset materjali, mis annab huvitatuile võimaluse tutvuda mõne teose või kunstinähtuse tagamaadega.

Käesolev raamat on koostatud lähtuvalt väljapaneku pea- ja alateemadest. Parema loetavuse huvides on raamatus järgitud selgemat ajalist kronoloogiat kui näitusel, kus ruumi spetsiifikast tingituna on ajatelge kohati painutatud, mõned teemad üksteisega ühendatud, teised jälle läbivad mitmeid ruume. Igast alajaotusest on esile tõstetud mõned kõige iseloomulikumad, huvitavamad, intrigeerivamad teosed, mille sisu ja tausta pikemalt selgitatakse. Kuna raamatul on kokku seitse autorit, siis on ka tekstid erinevad ? see muudab terviku fragmentaarsemaks, kuid annab samas võimaluse näidata vaatepunktide ja nõukogude aja kunstist kõnelemise viiside paljusust.

Raamatu koostanud ja sissejuhatavad tekstid: Anu Allas
Teoste annotatsioonid: Anu Allas, Sirje Helme, Liisa Kaljula, Juta Kivimäe, Eha Komissarov, Anu Liivak, Elnara Taidre
Kujundanud Tuuli Aule