LIIKLUSÜLESANDED 2019

  • Ilmumisaeg: 2019
  • ISBN-10: 9949739306
  • ISBN-13: 9789949739301
Teised raamatud teemal:
  • Ilmumisaeg: 2019
  • ISBN-10: 9949739306
  • ISBN-13: 9789949739301
Teised raamatud teemal:
Väljaanne on heaks abiliseks autokoolides õppijatele liiklusteooria eksamiks valmistumisel. Liiklusülesannete koostamisel on aluseks võetud A, B ja C-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava.
Ülesannete lahendajale annab kogumik enne riikliku eksamit võimaluse kontrollida oma liiklusalaste teadmiste taset ja neid teadmisi kinnistada.
Lisaks saab lahendaja tasuta tutvuda kodulehel liikluskool.ee iga küsimuse õige vastuse kommentaariga.
Igale küsimusele on üks õige vastus.