Oleme alates 01. juunist kuni 31. augustini avatud E-R 10-17

Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus [Kõva köide]

 • Formaat: Kõva köide, 560 lk, , KõrgusxLaius: 21x21 cm
 • Ilmumisaeg: 2018
 • Kirjastus: Eesti ornitoloogiaühing
 • ISBN-10: 9949960746
 • ISBN-13: 9789949960743
Teised raamatud teemal:
 • Formaat: Kõva köide, 560 lk, , KõrgusxLaius: 21x21 cm
 • Ilmumisaeg: 2018
 • Kirjastus: Eesti ornitoloogiaühing
 • ISBN-10: 9949960746
 • ISBN-13: 9789949960743
Teised raamatud teemal:

Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus“ on viimase 25 aasta kõige põhjalikum Eesti haudelinde käsitlev raamat. See kauaoodatud teos põhineb aastatel 2003–2009 läbi viidud välitöödel ning on valminud üle 800 linnuhuvilise vabatahtliku töö tulemusena.

Uuest värvifotodega Eesti linnuatlasest leiab:

 • kirjeldused 229 haudelinnuliigi leviku kohta meil ja maailmas ning ülevaated lindude elupaikade, asustusloo, arvukuse ja ohutegurite kohta Eestis,
 • üle 660 kaardi, mis kirjeldavad iga liigi levikumustreid uue (2003–2009) ja vana (1976–1982) atlase koostamise ajal ning kahe atlaseperioodi võrdlust,
 • ülevaatlikud „fenoribad“ iga haudeliigi kohaloleku, rände, munapesade ja pesapoegade aja kohta.

Lisaks leiab linnuatlasest mitmeid põhjalikke artikleid, teiste seas:

 • kuidas on käinud linnuatlaste koostamine meil ja mujal,
 • millised on linnuloenduste ja -seirete eripärad,
 • kuidas on haudelinnustik kujunenud Eesti aladel pärast jääaja lõppu,
 • milliseid maastikke ja elupaiku kasutavad haudelinnud Eestis täna.