Mis on filosoofia? [Pehme köide]

 • Originaalpealkiri: Qu’est-ce que la philosophie?
 • Formaat: Pehme köide, 256 lk, , KõrgusxLaius: 23x15 cm
 • Sari: Gigantum Humeris,
 • Ilmumisaeg: 2014
 • Kirjastus: Tlü kirjastus
 • ISBN-10: 9985587901
 • ISBN-13: 9789985587904
 • Originaalpealkiri: Qu’est-ce que la philosophie?
 • Formaat: Pehme köide, 256 lk, , KõrgusxLaius: 23x15 cm
 • Sari: Gigantum Humeris,
 • Ilmumisaeg: 2014
 • Kirjastus: Tlü kirjastus
 • ISBN-10: 9985587901
 • ISBN-13: 9789985587904

“Mis on filosoofia?” (1991) on mõjuka Prantsuse filosoofide tandemi Gilles Deleuze’i (1925?1995) ja Félix Guattari (1930?1992) neljas mahukam ühisprojekt. Autorite viimast kahasse kirjutatud teost iseloomustab varasematest kõrgem abstraktsiooniaste.Maksiimiga “filosoofia on mõistete loomine” määratlevad Deleuze ja Guattari uurimisobjekti kõigepealt negatiivselt, eitades filosoofiat kui tõeotsingut, arutlemiskunsti, loogika laiendust jms, ning seejärel positiivselt, kõrvutades filosoofiat teaduse ja kunstiga ning näidates, kuidas kõiki kolme ühendab vastuseis kaosele. Raamat on kirjutatud n-ö praktikute vaatepunktist ningüritab minna kaugemale tavalisest subjektiivse-objektiivse jaotusest (kunst vs teadus), näidates, et nii filosoofia, teaduse kui kunsti tegemises on oma subjektiivne ja objektiivne poolus.

Pealkirjale vaatamata ei püri “Mis on filosoofia?” lääne filosoofia algkursuseks, küll aga annab värske ja sisendusjõulise nägemuse filosoofiast “edasijõudnutele” ning üldse avarama kultuurihuviga lugejaskonnale.

Raamatu eestikeelsele tõlkele on lisatud Eik Hermanni saatesõna