TAGASISIDE. KÄSIRAAMAT ÕPETAJALE, LAPSEVANEMALE JAKOOLIJUHILE [Kõva köide]

  • Formaat: Kõva köide, 141 lk, , KõrgusxLaius: 21x14 cm
  • Ilmumisaeg: 2019
  • Kirjastus: Eksa
  • ISBN-10: 9949684102
  • ISBN-13: 9789949684106
Teised raamatud teemal:
  • Formaat: Kõva köide, 141 lk, , KõrgusxLaius: 21x14 cm
  • Ilmumisaeg: 2019
  • Kirjastus: Eksa
  • ISBN-10: 9949684102
  • ISBN-13: 9789949684106
Teised raamatud teemal:

Tagasiside andmine ja saamine on inimeste vahelise suhtlemise loomulik osa, kuid see on ka juhtimisinstrument ning arengu toetamise viis lasteaias ja koolis. Miks me vajame tagasisidet? 

- Tagasiside aitab seada eesmärke, mõista, kuhu me liigume ja mis on meie tegevuse siht.
- Tagasiside aitab mõista ja hinnata, kuivõrd me oleme oma eesmärkide poole liikunud.
- Tagasiside aitab aru saada, kuhu oleme takerdunud ja mida saaks teisiti teha.
- Tagasi- ja edasiside juhatavad meid edasi püüdlema.
- Tagasisidet andes saame väljendada oma hoolimist teise käekäigust.
- Adekvaatne, sobivalt antud tagasiside suurendab ühtekuuluvustunnet ja pühendumist.
- Mil moel tagasisidet antakse või küsitakse, on tihedalt seotud kooli või lasteaia väärtustega. 

Käesolev raamat kirjeldab lugejale tagasiside andmise eripärasid ja võimalusi nii õpetaja, õpilase, koolijuhi kui ka juhtimiskoolitaja vaatenurgast. Lisaks ekspertide (prof Halliki Harro-Loit, prof Tõnu Lehtsaar, prof Margit Sutrop, psühholoogiadoktor Grete Arro jt) artiklitele leiate raamatu kaante vahelt ka intervjuusid koolijuhtide ja õpetajatega ning katkendeid õpilaste esinemisest kultuuri- ja hariduskongressil.