Üldkeeleteaduse kursus [Pehme köide]

 • Originaalpealkiri: Cours de linguistique générale. (FRE)
 • Formaat: Pehme köide, , KõrgusxLaius: 21x14 cm
 • Sari: Avatud Eesti raamat
 • Ilmumisaeg: 2017
 • Kirjastus: Varrak
 • ISBN-10: 9985340663
 • ISBN-13: 9789985340660
 • Originaalpealkiri: Cours de linguistique générale. (FRE)
 • Formaat: Pehme köide, , KõrgusxLaius: 21x14 cm
 • Sari: Avatud Eesti raamat
 • Ilmumisaeg: 2017
 • Kirjastus: Varrak
 • ISBN-10: 9985340663
 • ISBN-13: 9789985340660

“Üldkeeleteaduse kursus” põhineb ðveitsi keeleteadlase Ferdinand de Saussure’i (1857–1913) loengutel, mille tema õpilased 1916. aastal raamatuks vormistasid. Tegemist on ühe kõige tähtsama teosega keeleteaduse ajaloos, mis pani aluse strukturaallingvistikale, ent ühtlasi on see inspireerinud ja mõjutanud humanitaarteaduste arengut 20. sajandil üldiselt. “Üldkeeleteaduse kursusest” pärineb terve rida mõjusaid mõisteid ja mõtteid, sh keele ja kõne eristus, keele käsitamine märgisüsteemina, tähistaja ja tähistatava arbitraarne suhe jne. Raamat on oluline nii Tartu-Moskva semiootikakoolkonna kui ka prantsuse strukturalistliku ja poststrukturalistliku teooria mõistmiseks. 

Tõlke aluseks on Tullio de Mauro (1932–2017) kommenteeritud väljaanne, samuti on teos varustatud Ekaterina Velmezova pikema järelsõnaga.