Mis on WIRE’id?

WIRE’id ehk Wiley Interdisciplinary Review’d (eesti k – Wiley interdistsiplinaarsed ülevaated) ühendavad online ülevaateajakirjade parimaid külgi (suur nähtavus Internetis, vahetus, täielikud kokkuvõtted ja indeksid) enstüklopeediliste teatmike mudeli traditsiooniliste tugevustega (struktuur, usaldusväärsus ja teemade laiaulatuslikkus). Tavapärastest ülevaatlikest ajakirjadest eristab WIRE’eid ka sisseehitatud süsteem varem ilmunud sisu uuendamiseks.

Keskendudes teadlikult olulistele teemadele traditsiooniliste uurimisvaldkondade ristumisalal ja asetades rõhku just interdistsiplinaarsuse taotlusele ka üksiku artikli tasandil, pakuvad WIRE’id väärtuslikku uut foorumit distsipliinidevaheliseks suhtluseks teaduslikus ja akadeemilises uurimistöös.
 

Telli WIRE’id

WIRE’id, mis ilmuvad ainult elektroonilisel kujul, on tasulise tellimusena kättesaadavad  alates nende ilmumise 3. täielikust kalendriaastast. Tellimuse hind sõltub asutuse suurusest. Kliendid saavad tagasiulatuva ligipääsu esimese köite esimese numbrini sõltumata sellest, millal nad tellima hakkasid.

Selleks, et võimaldada sinul ja su raamatukogu klientidel enne otsustamist WIRE’itega tutvuda, pakume asutustele kahel ajakirja esmakordsele ilmumisele järgneval  aastal tasuta võrgupõhist ligipääsu. See võimaldab enne ostuotsuse langetamist lõppkasutajate huvi  hinnata.

Kontakt