Kontakt

Springeri e-raamatud

Springeri e-raamatute kollektsioon on suurim teadus-, tehnika- ja meditsiinialaste raamatute võrgukollektsioon.
 • Olulised tekstid, mis ulatuvad tagasi aastasse 1840.
 • Piiramatu ligipääs.
 • Puudub digitaalõiguste kaitse (ing k - DRM - Digital Rights Management).
 • Ligipääs igal pool, igal ajal.
 • Ligipääs rohkem kui 145 000 e-raamatule.
 • Iga aasta lisandub tuhandeid e-raamatuid, e-teatmeteoseid ja e-raamatu sarjade nimetusi. 

 

Springeri zbMATH

Springer’s zbMATH on kõige täielikum ning kõige kauem toiminud matemaatikaalane retsenseerimisteenus.

zbMATH, eelnevalt tuntud kui Zentralblatt MATH, sisaldab üle 3 miljoni kirje, mis on pärit enam kui 3500st ajakirjast, 1100 seerjaväljaandest ning hetkel enam kui 170000 raamatust, mis käsitlevad matemaatikat, statistikat ja arvutiteadust, samuti ka nende rakendusi inseneriteadustes, füüsikas ning loodusteadustes. Retsensioone kirjutavad hetkel üle 6500 eksperdi üle kogu maailma, ning 2012. aastal lisandus üles 120000 kirje. zbMATH katab perioodi alates 1868 (mõnedel juhtudel isegi aastast 1826) kuni tänapäevani.Springer’s zbMATH is the most complete and longest running reviewing service in MATH.SpringerImages teaduslikud ja meditsiinilised pildid

SpringerImages on ulatuslik kollektsioon üle 5-st miljonist teaduslikust ning meditsiinilisest pildist. Teaduslik uuring on õppimisprotsessis ning kommunikatsioonis muutunud üha fokuseeritumaks algandmetele ning visuaalsetele vormidele. Need visuaalsed vormid võivad olla nii graafikud, joonised kui ka kõrgkvaliteediga fotod. SpringerImages katab teadust, tehnoloogiat ning meditsiini 18 teemakollektsioonis, mis sisaldavad üle 5 miljoni foto, graafiku, hostogrammi, tabeli jne.


SpringerMaterials - teadustöö platvorm

SpringerMaterials on maailma suurim ja ulatuslikum teadustöö platvorm, mis on pühendatud ainetele, nende omadustele ja kasutustele. See hõlmab kõiki 1883. aastal asutatud kõige suurema ja hinnatuma füüsika ja keemia andmete kogu, Landolt-Börnstein New Series, köiteid ning tervet rida ainulaadseid ja spetsialiseerunud andmebaase.

Tähtsamad faktid:

 • Laiaulatuslik andmebaas, mis katab ainete füüsikalised ja keemilised omadused materjaliteaduses
 • Kogu sisu kontrollivad üle rohkem 1000 väliseksperti.
 • Andmebaas sisaldab kõiki „Landolt-Börnstein New Series“ köiteid, ulatudes osakestest, aatomitest ja aatomituumadest mitmefaasiliste süsteemideni.
 • SpringerMaterials kasutab lihtsat ja tõhusat otsingusüsteemi, mis reastab andmed metaandmete tähtsusest ja täisteksti otsingust lähtuvalt.  Samuti saab perioodilisustabelit kasutades elementide süsteeme sirvida ning keemilisi struktuure ja alamstruktuure joonistada.
 • Olemas on kõik bibliograafilised andmed linkidega algtekstile.
 • Andmebaasi uuendatakse kord kvartalis, lisatakse ka uusi raamatuid ja andmebaase ning uuendatakse neid.

 

SpringerProtocols - loodusteaduste protokollid

SpringerProtocols on maailma kõige mahukam kollekstioon testitud, usaldusväärsetest loodusteaduste "protokollidest". "Protocollid" on üksikasjalikud samm-sammult kirjeldatud protseduurilised "retseptid", mida tuleks ellu viia kontrollitud labori keskkonnas. Kättesaadavad nii springerprotocols.com kui ka link.springer.com platvormidelt, saavad teadusraamatukogud pakkuda oma kasutajatele kõrge kvaliteediga, retsenseeritud "protokolle" koheselt, st. asukohast sõltumata (raamatukogust, kodust, kontorist jm). Springer Protocols

 

SpringerReference - e-teatmeteosed

SpringerReference pakub teatmeteoseid, mis uuenevad koos teaduse arenguga. See on:
 • Maailmaklassi kollektsioon e-teatmeteoseid
 • Tipp-kvaliteediga, pidevalt uuendatud ning eelretsenseeritud.
 • Kõik Springeri teatmeteosed ühel platvormil (ka need, mis alles valmivad)
Springer