Kaitsmaks meie kliente ning töötajaid on meie Tartu kauplus suletud kuni olukorra rahunemiseni. E-pood on avatud ning pakkide saatmine jätkub tavapärasel viisil.Mis on SpringerMaterials?

SpringerMaterials on maailma suurim ja ulatuslikum teadustöö platvorm, mis on pühendatud ainetele, nende omadustele ja kasutustele. See hõlmab kõiki 1883. aastal asutatud kõige suurema ja hinnatuma füüsika ja keemia andmete kogu, Landolt-Börnstein New Series, köiteid ning tervet rida ainulaadseid ja spetsialiseerunud andmebaase.

Tähtsamad faktid:

 • Laiaulatuslik andmebaas, mis katab ainete füüsikalised ja keemilised omadused materjaliteaduses
 • Kogu sisu kontrollivad üle rohkem 1000 väliseksperti.
 • Andmebaas sisaldab kõiki „Landolt-Börnstein New Series“ köiteid, ulatudes osakestest, aatomitest ja aatomituumadest mitmefaasiliste süsteemideni.
 • SpringerMaterials kasutab lihtsat ja tõhusat otsingusüsteemi, mis reastab andmed metaandmete tähtsusest ja täisteksti otsingust lähtuvalt.  Samuti saab perioodilisustabelit kasutades elementide süsteeme sirvida ning keemilisi struktuure ja alamstruktuure joonistada.
 • Olemas on kõik bibliograafilised andmed linkidega algtekstile.
 • Andmebaasi uuendatakse kord kvartalis, lisatakse ka uusi raamatuid ja andmebaase ning uuendatakse neid.

 
SpringerMaterials – Landolt-Börnstein’i andmebaas hõlmab tänaseks:

 • Üle 400 Landolt-Börnsteini köite, 250 000 aine ja 1 200 000 tsiteeringu.
 • Kogu „Linus Pauling Files“ andmebaasi, mis on kõikehõlmav andmebaas anorgaaniliste tahkete faaside omaduste kohta ja koosneb 255 000 dokumendist.
 • Dortmund’i  Tarkvara ja Eraldamistehnoloogia Andmebaasi („Dortmund Database of Software and Separation Technology“) alarühma, mis katab puhaste vedelike ja binaarsete lahuste termofüüsikalised omadused, koos 425 000 vaatlustulemusega.
 • Adsorptsiooni andmebaasi, mis katab enam kui 1000 ümberpööratavat tasakaalu isotermi.
 • Polümeri termodünaamika andmebaasi, mis sisaldab 140 000 andmeühikut 150 polümeri kohta.
 • 44 000 kemikaaliohutuse alast dokumenti.

 

Plussid teadlaste jaoks:

 • Ainulaadne andmebaas, mis sisaldab kõige ulatuslikumat kemikaalide ja ainete omaduste kogu. Andmebaasi laiahaardelisus ja põhjalikkus kindlustab selle, et teadlane leiab kogu informatsiooni ühest kohast.
 • SpringerMaterials’il on range kontrolliprotsess, mis tagab teadlasele kindluse, et andmed on õiged, asjakohased ja värsked.
 • Nutikas otsingusüsteem, mis põhineb metaandmetel. Rohkem kui 100 000 dokumenti on tähistatud  infoga, mis kirjeldab nende sisu (nt aine nimi ja liik, omaduste nimed jne). Selline tähistamine tagab otsingute täpsuse ja tõhususe ning garanteerib, et dokument sisaldab täpselt seda, mida otsiti.
 • Võimsad ja ainulaadsed perioodilisustabeli ja keemilise struktuuri otsingumootorid, mis võimaldavad teadlastel ulatuslikult otsida ja avastada oma otsinguga seotud materjale, mida võrdluseks kasutada.

Plussid raamatukogutöötajate jaoks:

 • Tõsta oma asutuse uurimisproduktiivsust pakkudes hiiglaslikku materjaliteaduse ja aine omaduste andmebaasi. Samal ajal vähenda allikate arvu, mida on tarvis üleval pidada, rakendades SpringerMaterials’i laiaulatuslikkust.
 • Võid olla kindel, et andmebaas sisaldab ainult kõige kvaliteetsemat eelretsenseeritud ja rangelt kontrollitud ning ekspertide poolt heaks kiidetud sisu.
 • SpringerMaterials on kergelt hallatav platvorm, mis tagab ööpäevaringse üheaegse ligipääsu kõigile teadlastele, kas kohapeal või kaugautentimise kaudu.
 • Paindlikud ostuvõimalused raamatukogule, võimsad tööriistad kasutamise jälgimiseks, et näha oma investeeringu vilju.