Ebook Central e-raamatute platvorm

Ebook Central
 on väga paindlik ning mitmekülgsete võimalustega e-raamatute laenutamise platvorm. Seda saavad kasutada nii suured raamatukogud kui ka väiksemada organisatsioonid, teadusasutused ning ettevõtted.
 • Väga suur e-raamatute valik. Ca 300 000 ingliskeelset e-raamatut maailma juhtivatelt kirjastustelt.
 • E-raamatuid saab lugeda nii online's kui ka arvutisse või e-lugerisse alla laadida.
 • Kõiki e-raamatuid saab enne ostuotsust tasuta sirvida.
 • ...
EBL

Springeri e-raamatud

Springeri e-raamatute kollektsioon on suurim teadus-, tehnika- ja meditsiinialaste raamatute võrgukollektsioon.
 • Olulised tekstid, mis ulatuvad tagasi aastasse 1840.
 • Piiramatu ligipääs.
 • Puudub digitaalõiguste kaitse (ing k - DRM - Digital Rights Management).
 • Ligipääs igal pool, igal ajal.
 • Ligipääs rohkem kui 145 000 e-raamatule.
 • Iga aasta lisandub tuhandeid e-raamatuid, e-teatmeteoseid ja e-raamatu sarjade nimetusi. 

 

Wiley digitaalraamatud

Wiley Online raamatud

Wiley Online raamatud ühendavad kvaliteetse sisu mugavuse, ligipääsetavuse ja elektroonilise ligipääsu suurendatud funktsionaalsusega. Wiley pakub nüüd ligipääsu 14 000 monograafiale, käsiraamatule, sõnaraamatule ja tuntud raamatusarjale.

Online teatmeteosed (Online Reference Works)

Online teatmeteosed hõlmavad nii mitmeköitelisi entsüklopeediaid kui ka sõnaraamatuid, õpikuid ja käsiraamatuid.  Nad pakkuvad tohutul hulgal informatsiooni üliõpilastele, teadlastele ja arstidele ning on kättesaadavad Wiley Online raamatukogus.

Otsi või sirvi teemade kaupa Wiley Online e-raamatuid


(Sisestage sõnad pealkirjast, autor või ISBN)

Teemad




Wiley Online raamatukogu

Wiley Online raamatukogu (Wiley Online Library) on koduks maailma suurimale multidistsiplinaarsele võrgupõhiste allikate kollektsioonile. See kollektsioon hõlmab selliseid valdkondi nagu loodusteadused, meditsiin, füüsika, sotsiaalteadus ja humanitaaria. Wiley Online raamatukogu võimaldab ligipääsu enam kui 4 miljonile artiklile 1500 ajakirjast, 14 000 raamatule, mitmesajale mitmeköitelisele teatmeteosele, laboriprotokollidele ja andmebaasidele. Pakkudes selget ja lihtsasti kasutatavat kasutajaliidest, soosib see võrgupõhine teenus intuitiivset navigeerimist, suuremat vajaliku info leidmisvõimalust, laiendatud funktsionaalsusi ning valikut isikustamise ja meeldetuletamise võimalust.


 

Kirjastuse World Scientific e-raamatud

World Scientific ja selle alla kuuluvad kirjastused annavad välja rohkem kui 400 raamatut aastas. Kokku on nad välja andnud rohkem kui 7000 raamatut erinevates teaduse, tehnika ja meditsiini valdkondades. Kirjastust World Scientific teatakse selle poolest, et paljude nende avaldatud raamatute autoriteks on tunnustatud teadlased, kelle seas on ka Nobeli Preemia laureaate. World Scientific’ul on ilmunud rohkem kui 2 miljonit lehekülge teksti ja igal aastal lisandub enam kui 300 nimetust.

(Sisestage sõnad pealkirjast, autor või ISBN)

Teemad


 

Springeri zbMATH

Springer’s zbMATH on kõige täielikum ning kõige kauem toiminud matemaatikaalane retsenseerimisteenus.

zbMATH, eelnevalt tuntud kui Zentralblatt MATH, sisaldab üle 3 miljoni kirje, mis on pärit enam kui 3500st ajakirjast, 1100 seerjaväljaandest ning hetkel enam kui 170000 raamatust, mis käsitlevad matemaatikat, statistikat ja arvutiteadust, samuti ka nende rakendusi inseneriteadustes, füüsikas ning loodusteadustes. Retsensioone kirjutavad hetkel üle 6500 eksperdi üle kogu maailma, ning 2012. aastal lisandus üles 120000 kirje. zbMATH katab perioodi alates 1868 (mõnedel juhtudel isegi aastast 1826) kuni tänapäevani.Springer’s zbMATH is the most complete and longest running reviewing service in MATH.



SpringerImages teaduslikud ja meditsiinilised pildid

SpringerImages on ulatuslik kollektsioon üle 5-st miljonist teaduslikust ning meditsiinilisest pildist. Teaduslik uuring on õppimisprotsessis ning kommunikatsioonis muutunud üha fokuseeritumaks algandmetele ning visuaalsetele vormidele. Need visuaalsed vormid võivad olla nii graafikud, joonised kui ka kõrgkvaliteediga fotod. SpringerImages katab teadust, tehnoloogiat ning meditsiini 18 teemakollektsioonis, mis sisaldavad üle 5 miljoni foto, graafiku, hostogrammi, tabeli jne.


SpringerMaterials - teadustöö platvorm

SpringerMaterials on maailma suurim ja ulatuslikum teadustöö platvorm, mis on pühendatud ainetele, nende omadustele ja kasutustele. See hõlmab kõiki 1883. aastal asutatud kõige suurema ja hinnatuma füüsika ja keemia andmete kogu, Landolt-Börnstein New Series, köiteid ning tervet rida ainulaadseid ja spetsialiseerunud andmebaase.

Tähtsamad faktid:

 • Laiaulatuslik andmebaas, mis katab ainete füüsikalised ja keemilised omadused materjaliteaduses
 • Kogu sisu kontrollivad üle rohkem 1000 väliseksperti.
 • Andmebaas sisaldab kõiki „Landolt-Börnstein New Series“ köiteid, ulatudes osakestest, aatomitest ja aatomituumadest mitmefaasiliste süsteemideni.
 • SpringerMaterials kasutab lihtsat ja tõhusat otsingusüsteemi, mis reastab andmed metaandmete tähtsusest ja täisteksti otsingust lähtuvalt.  Samuti saab perioodilisustabelit kasutades elementide süsteeme sirvida ning keemilisi struktuure ja alamstruktuure joonistada.
 • Olemas on kõik bibliograafilised andmed linkidega algtekstile.
 • Andmebaasi uuendatakse kord kvartalis, lisatakse ka uusi raamatuid ja andmebaase ning uuendatakse neid.

 

SpringerProtocols - loodusteaduste protokollid

SpringerProtocols on maailma kõige mahukam kollekstioon testitud, usaldusväärsetest loodusteaduste "protokollidest". "Protocollid" on üksikasjalikud samm-sammult kirjeldatud protseduurilised "retseptid", mida tuleks ellu viia kontrollitud labori keskkonnas. Kättesaadavad nii springerprotocols.com kui ka link.springer.com platvormidelt, saavad teadusraamatukogud pakkuda oma kasutajatele kõrge kvaliteediga, retsenseeritud "protokolle" koheselt, st. asukohast sõltumata (raamatukogust, kodust, kontorist jm). Springer Protocols

 

SpringerReference - e-teatmeteosed

SpringerReference pakub teatmeteoseid, mis uuenevad koos teaduse arenguga. See on:
 • Maailmaklassi kollektsioon e-teatmeteoseid
 • Tipp-kvaliteediga, pidevalt uuendatud ning eelretsenseeritud.
 • Kõik Springeri teatmeteosed ühel platvormil (ka need, mis alles valmivad)
Springer

 

Artech Access kõrgtehnoloogia alased e-raamatud

Artech Access pakub e-raamatuid ühelt kõige hinnatumalt kõrgtehnoloogia alaste raamatute kirjastuselt. Enam kui 40 aastat on Artech House inseneride ja juhtide jaoks olnud esinduskirjastus  kommunikatsiooni, mikrolainete, radarite, elektroonilise turbe, antennide, GNSS-i (globaalne navigatsioonisatelliitide süsteem), GPS-i (globaalse positsioneerimise süsteem), arvutiteaduse, mikrotehnoloogia, biotehnoloogia ja teistes kõrgtehnoloogia valdkondades. Esindades paljusid oma valdkonna tuntumaid autoreid, on Artech House tuntud kõrge kvaliteediga sisu poolest, mis keskendub praktilistele, probleemide lahendamisele orienteeritud rakendustele. Artech Access’is on olemas nii paljud meie värskemad populaarsed nimetused kui ka klassikaks saanud tekstid, mis selgitavad olulisi alustõdesid, millele jätkuvalt toetutakse.

 

SAGE Reference e-raamatud

SAGE Reference Online (SAGE’i võrgupõhised teatmeteosed)

SAGE annab välja kõrgetasemelisi teatmeteoseid – sõnaraamatuid, kogutud teoseid ja entsüklopeediaid – , mis käsitlevad olulisi teemasid sotsiaalteadustes, reaalteadustes, meditsiinis jne. Meie kaudu on neid SAGE’i auhinnatud teatmeteoseid võimalik osta nimetusekaupa.  SAGE’i teatmeteosed on võrgupõhiselt kättesaadavad SAGE Knowledge platvormi kaudu.

 
SAGE Knowledge platvorm

2012. aasta juunis käivitatud SAGE Knowledge platvorm on koduks sotsiaalteaduste valdkonna teatmeteostele ja raamatutele. SAGE Knowledge on parim üliõpilastele, teadlastele ja õppejõududele mõeldud digitaalraamatukogu. Hõlmates enam kui 2700 nimetust, pakub see suurt valikut SAGE’i e-raamatuid ja e-teatmikke, sealhulgas teaduslikke monograafiad, teatmeteoseid, käsiraamatuid, sarju, erialast enesearendamist käsitlevaid nimetusi jne.
Platvorm võimaldab teadlastel viia läbi otsinguid ja pääseda ligi laiale valikule vastupandamatutele SAGE’i raamatutele ja teatmeteostele ühe kanali kaudu.